Uncategorized

Crezul Universal

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotstiitorul, Făcătorul
cerului și al pământului, tuturor văzutelor și nevăzutelor.
Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu
Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-
a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și
din Fecioara Maria, și S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a
pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a
Cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din
Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este
închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească
Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților.
Și viața veacului ce va să vie.
Amin!