Rugaciune

Duminică – UNITATE ÎN DRAGOSTE

1 Ioan 4:7-21
Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16), și El Și-a manifestat dragostea în mod desăvârșit în Persoana Fiului Său. Domnul Isus a făcut o afirmația extraordinară în Ioan 17:23, și anume că Dumnezeu ne iubește la fel de mult și cu aceeași dragoste cu care L-a iubit pe Însuși Fiul Său!
Noi avem chemarea de a trăi în această relație de iubire dumnezeiască cu Cristos, și cu trupul Său, Biserica.

1. Un mod practic de a face lucrul acesta în vedem în Galateni 6:2, unde ni se poruncește să ne purtăm sarcinile unii altora, împlinind astfel Legea Dragostei lui Cristos. Același principiu îl vedem subliniat și în 1 Ioan 3:16-18 – trăirea în dragostea lui Cristos înseamnă să fim sensibili la nevoile fraților și surorilor noastre, dar și ale semenilor.
2. Domnul Isus ne cere să rămânem în dragostea Lui (Ioan 15:9-10) și putem face acest lucru împlinind poruncile Lui și ascultând de Cuvântul Lui.
3. Măsura dragostei în care trebuie să umblăm ca și credincioși, este dragostea Lui (Ioan 15:12). Această dragoste a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5:5) și El dorește ca ea să se manifeste prin noi, așa cum a fost manifestată și prin Cristos. Aceasta este cea mai puternică dovadă, în lumea în care trăim, că suntem urmași și Domnului Isus (Ioan 13:35).
4. Atunci când avem gândul lui Cristos în noi, renunțăm la ambițiile personale și la interesele egoiste, căutând folosul celorlalți, și nu folosul nostru (Filipeni 2:4-6).

Mulțumim:
1. Că Dumnezeu ne-a iubit la fel de mult ca pe Fiul Său (Ioan 17:23).
2. Că ne-a înfiat prin Fiul Său și ne numește copiii Lui (1 Ioan 3:1)
3. Pentru părtășia de care ne bucurăm cu frații și surorile noastre.

Ne pocăim:
1. Pentru că prin trăirea noastră, nu am arătat întotdeauna dragostea lui Cristos față de frați și față de semenii noștri!
2. Pentru că nu întotdeauna am ascultat și împlinit poruncile Domnului.

Cerem:
1. Ca Domnul să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt și dragostea Lui să fie vizibilă în viețile noastre!
2. Ca Domnul să ne ajute să avem dragoste față de frați!
3. Ca Domnul să binecuvinteze cu dragoste bisericile și lucrătorii din întreaga țară!