• Poezii,  Traian Dorz

  Ce mult ne stăpâneşte Astăzi

  Ce mult ne stăpâneşte Astăzi
  de parcă nici n-a fost vreun ieri
  şi parcă nici n-ar fi vreun mâine
  — ci-i numai Astăzi-de-dureri

  sau numai Astăzi-de-plăcere
  de încântare şi belşug —
  — uităm de Ieri cel ca un leagăn
  şi Mâine, cel ca un coşciug…

  Uităm de Ieri, uităm de Mâine
  cum n-ar fi fost sau n-ar mai fi
  şi stăm robiţi de Astăzi numai
  de parcă-i Timpul tot, o zi.

  Uităm, uităm… Dar şi-Astăzi trece
  ca alte zile mii şi mii
  ce pierdem azi, sau credem veşnic
  sunt — mâini — păreri de rău târzii.

  …O, nu fi prea robit de Astăzi
  nici prea zdrobit, nici prea-ncântat
  Prezentu-i scurt, iar Viitorul
  necunoscut şi neaşteptat.
  Ci pleacă-ţi inima, mai bine,
  smerindu-ţi-o spre Dumnezeu
  că-n El e liniştea deplină
  dincolo de uşor sau greu.

 • Poezii,  Traian Dorz

  Cât păcatul m-a purtat…

  Cât păcatul m-a purtat
  cincisprezece toamne,
  toţi mereu m-au lăudat
  nimeni nu s-a supărat,
  nimeni Doamne!

  Cât la cel rău i-am slujit
  cincisprezece toamne,
  toată lumea m-a iubit
  nimeni nu m-a prigonit
  nimeni Doamne!

  Cât de lume mi-a plăcut
  cincisprezece toamne,
  orice rele-aş fi făcut
  nimeni nu m-ar fi-abătut,
  nimeni Doamne!

  Cât trecură ca un fum
  cincisprezece toamne,
  nimeni nu mi-a stat în drum
  să mă strige ca acum
  nimeni Doamne!

  Dar de când mă port să-Ţi plac
  (trei ori patru toamne)
  bine caut mereu să fac
  şi tot nu mă are-n plac
  nimeni Doamne!…

  — O, mereu de-aş fi-un pribeag
  toate-a vieţii toamne,
  ura tuturor o trag,
  mi-e de-ajuns că mă ai drag
  azi Tu Doamne!…

 • Poezii,  Traian Dorz

  Când nu mai ai nevoie

  Când nu mai ai nevoie
  de-ai tăi părinţi sărmani
  să nu uiţi c-ai avut-o
  de ei atâţia ani.

  Când nu mai ai nevoie 
  de fraţii din trecut,
  adu-ţi aminte câtă
  odată ai avut.

  Când nu mai ai nevoie
  de soţul tău slăbit,
  adu-ţi aminte câtă
  în viaţă te-a-nsoţit.

  Când nu mai ai nevoie
  de prietenul căzut, 
  să nu uiţi câtă vreme
  nevoie ai avut.

  Când nu mai ai nevoie
  de-un binefăcător 
  să nu uiţi niciodată 
  de câte-i eşti dator.

  Când crezi că n-ai vreodată
  nevoie de Hristos
  atunci ai cel mai grabnic
  şi cel mai dureros.

 • Poezii,  Traian Dorz

  Când anii trec…

  Când anii trec ca norii şi oamenii ca vântul
  Viaţa noastră curge cu timpul ce-l trăim.
  Şi undeva în cale stă neştiut mormântul
  Şi nimeni nu cunoaşte în care ţintirim.

  Doamne-n calea dreaptă minte înţeleaptă 
  Dă-ne să umblăm
  Ca în veşnicie sfânta-mpărăţie 
  Dulce s-o gustăm.

  Când viaţa ni-i-nainte ne pare-atât de lungă
  Că nu ştim cum ar trece mai grabnic anii mei.
  Când viaţa ni-i în urmă am vrea să tot ne-ajungă
  Dar nu ne mai ajunge şi-o plângem singurei. 

  Când unicele lucruri le-avem cu-ndestulare
  Iubire, tinereţe, şi soţi, şi legământ
  Le risipim în patimi, şi-n râs, şi-n nepăsare
  Când le-am pierdut, zadarnic le mai plângem preţul sfânt.

  Când anii trec ca norii şi stările ca vântul
  O, suflet scump grijeşte-ţi avutul cel sublim.
  Oriunde mori, iubirea s-o ţii şi legământul
  Ca să învii cu ele din orice ţintirim.

 • Poezii,  Traian Dorz

  Am tot strigat

  Am tot strigat, — de când tot strig
  îmi e şi greu să tot mai spun
  dar strig, căci ştiu că vine ziua
  să ştiţi că n-am fost eu nebun.

  Am tot chemat, — de când tot chem
  şi ură poate că-mi purtaţi
  dar chem, căci ştiu că vine ziua,
  când veţi striga înspăimântaţi.

  Am tot mustrat, — de când tot mustru 
  e tot mai gol în jurul meu
  dar tot nu tac, căci vine ziua 
  cu blestemul lui Dumnezeu.

  Am tot venit — şi tot mai vin
  să spun că încă mai e har 
  să spun, căci ştiu că vine ziua 
  cu plâns şi ţipăt în zadar.

  Am tot înştiinţat — şi mai 
  răbdaţi-mi să vă-nştiinţez
  căci ştiu ce-aproape este ziua 
  cu-nfricoşatul morţii crez.

  Veţi face şi-acum tot ce vreţi,
  cum aţi făcut şi pân-acum 
  dar scumpul mântuirii preţ 
  amar se va plăti cu scrum.