Uncategorized

„De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.” (1 Împăraţi 12:24)

Dezamăgirile vieţii sunt pur şi simplu întâlniri ascunse ale dragostei.
(C. A. Fox)
Copilul Meu, astăzi am un mesaj pentru tine. Lasă-mă să ţi-l şoptesc la ureche,
ca orice nor de furtună care s-ar putea ridica să strălucească cu glorie, şi locurile denivelate pe care trebuie să le parcurgi să fie netezite. Sunt doar şapte cuvinte,
dar lasă-le să pătrundă în fiinţa ta interioară şi foloseşte-le ca pe o pernă pe care
să-ţi odihneşti capul obosit. „De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“.
Ai realizat vreodată că tot ce te afectează pe tine, Mă afectează şi pe Mine?
„Căci cel ce se atinge de [tine] se atinge de lumina ochilor [Mei]“ (Zaharia 2:8).
„Pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc“ (Isaia 43:4), de aceea este plăcerea Mea deosebită să te învăţ.
Vreau să ştii, când ispitele te atacă şi vrăjmaşul năvăleşte „ca un râu“ (Isaia
59:19), că „de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“ şi că slăbiciunea ta are
nevoie de puterea Mea, şi siguranţa ta stă în a Mă lăsa pe Mine să lupt pentru
tine.
Eşti în situaţii dificile, înconjurat de oameni care nu te înţeleg, nu-ţi cer niciodată părerea şi întotdeauna te dau la o parte? „De la Mine s-a întâmplat
lucrul acesta“. Eu sunt Dumnezeul situaţiilor. Tu nu ai ajuns în locul acesta din întâmplare – eşti exact unde am intenţionat Eu să fii.
Nu M-ai rugat tu să te fac smerit? Vezi deci că te-am pus în şcoala perfectă,
unde tocmai lecţia aceasta este predată. Situaţiile prin care treci şi oamenii din
jurul tău sunt doar folosiţi pentru împlinirea voii Mele.
Ai probleme cu banii, nu poţi s-o scoţi la capăt? „De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“, pentru că Eu sunt Cel care-ţi ţin finanţele şi vreau să înveţi să depinzi de Mine. Resursele Mele sunt nelimitate şi Eu voi îngriji de toate
trebuinţele tale. Vreau să încerci promisiunile Mele ca nimeni să nu poată
spune: „Voi n-aţi avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru“ (Deut. 1:32).
Treci printr-un necaz? „De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“. Eu sunt un
„om al durerii şi obişnuit cu suferinţa“ (Isaia 53:3). Am îngăduit ca mângâietorii tăi pământeşti să te părăsească, pentru ca întorcându-te la Mine să primeşti „o
mângâiere veşnică şi o bună nădejde“ (2 Tesaloniceni 2:16). Ţi-ai dorit mult să
faci o lucrare mare pentru Mine, şi în loc de aceasta ai fost pus deoparte pe un
pat de suferinţă şi durere? „De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“. Erai atât de
ocupat că nu ţi-am putut capta atenţia şi vroiam să te învăţ câteva din cele mai
adânci adevăruri ale Mele. „Şi cei care doar stau şi aşteaptă slujesc“. De fapt, unii dintre cei mai mari lucrători ai Mei sunt cei care nu pot să slujească fizic,
dar care au învăţat să mânuiască arma puternică a rugăciunii.
Astăzi pun un potir cu untdelemn sfânt în mâinile tale. Foloseşte-l cu toată
libertatea, copilul Meu. Unge cu el fiecare situaţie nouă, fiecare cuvânt care te răneşte, fiecare întrerupere care te face să devii neliniştit şi fiecare slăbiciune pe care o ai. Durerea te va părăsi pe măsură ce înveţi să Mă vezi în toate lucrurile.
(Laura A. Barter Snow)
„Aceasta e de la Mine“, a spus Salvatorul,
Şi aplecându-Se mi- a sărutat sprânceana,
„Pentru că Cel ce te iubeşte aşa a comandat.
Odihneşte -te dar în Mine, fii răbdător acum,
Tatăl tău ştie că aveai nevoie de asta,
Deşi, poate nu poţi să înţelegi de ce –
Nu te întrista pentru lucruri care par să -ţi lipsească.
Lucrul pe care ţi-l trimit este cel mai bun pentru tine“.
Atunci, privind printre lacrimi, am cerut,
„Domnul meu drag, iartă -mă, n-am ştiut,
Nu va fi greu dacă păşeşti Tu,
Pe fiecare cărare, înaintea mea aici jos“.
Şi acest lucru trebuie să fie pentru binele meu,
Harul Lui este de ajuns pentru fiecare test.
Deci eu voi continua să cânt: „Orice s- ar întâmpla,
Calea lui Dumnezeu pentru mine este întotdeauna cea mai
bună“.