Rugaciune

Vineri – UNITATE ÎN MISIUNE

Matei 28:16-20; Ioan 17:18; Faptele Apostolilor 8:4-5.
Înainte de a părăsi pământul și de a se întoarce la Tatăl, Domnul Isus a strâns toți ucenicii în Galileea, pentru a le da de lucru până la revenirea Sa. Motivul pentru care Domnul Isus a venit pe pământ a fost: „să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” Tot acesta este motivul pentru care Dumnezeu a lăsat Biserica pe pământ: să caute și să aducă la mântuire pe cei pierduți. Misiunea a fost încredințată Bisericii și Duhul Sfânt a ehipat Biserica cu daruri necesare și cu putere pentru îndeplinirea acestei misiuni. Fiecare credincios are datoria de a câștiga suflete pentru Cristos.

Pentru a duce la îndeplinire marea însărcinare, Cristos ne oferă 5 elemente necesare:
1. Disponibilitatea – Matei 28:16. Cei 11 ucenici erau acolo unde le ceruse Domnul să fie. Ucenicia începe atunci când ești la dispoziția lui Dumnezeu, pentru a face lucrarea Sa.
2. Închinarea – Matei 28:17-18a. Al doilea element sugerat bisericii pentru împlinirea misiunii este „atitudinea închinării adevărate”. Dacă nu te închini cu adevărat lui Dumnezeu, nu ai cum să Îl slujești pe El, oricât de talentat sau bine intenționat ai fi. „Când L-au văzut ei, I s-au închinat” – punctul central era CRISTOS.
3. Supunerea – Matei 28:18b. Declarația lui Isus se concentrează pe Domnia Lui suverană. Datorită autorității Lui divine de a porunci, urmașii Lui trebuie să aibă o atitudine de supunere.
4. Ascultarea de poruncile Lui este posibilă numai atunci când suntem disponibili, ne închinăm și ne supunem Lui.
5. Puterea – Matei 28:18. Puterea care vine din prezența Domnului Isus este continuă în viața celor care Îi aparțin. Oricât de cruciale ar fi primele 4 puncte, el ar fi nefolositoare fără puterea pe care o aduce prezența Sa.

Mulțumim:
1. Domnului pentru privilegiul de a putea să lucrăm la lărgirea Împărăției Sale.
2. Mulțumim pentru prezența și puterea Sa, atunci când ducem la îndeplinire marea trimitere.

Ne pocăim:
1. Pentru că uneori am fost leneși și delăsători în îndeplinirea misiunii încredințate de El.
2. Că uneori ne-am rușinat atunci când a trebuit să îl vestim pe El.

Cerem:
1. Să ne ajute Domnul să lăsăm „ce este al nostru” și să ne îndeplinim misiunea încredințată.
2. Să ne ajute să fim uniți în misiunea pe care ne-a încredințat-o.
3. Unitate și călăuzire pentru bisericile și lucrătorii din județul Sibiu!