Rugaciune

Sâmbătă – UNIȚI ÎN VIZIUNE

Efesei 4:1-6; Filipeni 1:27-30; 2:5-8
Dumnezeu ne cheamă să fim demni de chemarea pe care am primit-o și să umblăm demni de poziția pe care o avem în Isus Cristos. Potrivit versetelor citite, iată care sunt caracteristicile unei chemări sfinte:
1. Smerenia. Este cea mai de bază virtute creștină. Fără smerenie, nu putem fi plăcuți Tatălui. Pentru a fi plăcut Tatălui, Domnul Isus S-a dezbrăcat de Sine Însuși (Filipeni 2:7-8). Lumea înalță mândria și, din păcate, biserica de astăzi reflectă această perspectivă lumească. A fi smerit înseamnă a fi conștient de propria nevrednicie.
2. Blândețea. Este o viață de supunere radicală față de Dumnezeu și de modestie în relațiile cu cei din jur.
3. Răbdarea. Face parte din roada Duhului Sfânt și înseamnă a fi încet la mânie.
4. Îngăduința în dragoste înseamnă a nu reacționa pripit când apar conflicte, ci a pune interesele altora mai presus de ale tale.
Smerenia dă naștere la blândețe, blândețea dă naștere la răbdare, răbdarea la îngăduință în dragoste, și toate dau naștere la unitatea Duhului, care este o puternică mărturie în fața lumii. Responsabilitatea Bisericii este să păstreze unitatea printr-o umblare în credincioșie. Biserica nu duce lipsă de programe, metode, concerte, ci duce lipsă de cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu.
Haideți să cerem ajutorul Domnului și să căutăm să avem o viziune sănătoasă, urmărind împreună:
– Unitatea credinței (adevărul Cuvântului lui Dumnezeu);
– Cunoașterea lui Cristos, care vine prin rugăciune, studiu și ascultare de Cuvânt;
– Maturitate spirituală – să trăim cum a trăit și Cristos (1 Ioan 2:6).
– Învățătură sănătoasă;
– Mărturie autentică în fața lumii.

Mulțumim:
1. Domnului Isus pentru exemplul Său de smerenie.
2. Domnului pentru Cuvântul Său, care – ne-a descoperit adevărul;
– ne învață cum să trăim pentru Domnul;
– ne descoperă planul Său viitor.

Ne pocăim:
1. Că de multe ori am înlocuit viziunea Domnului cu viziunile noastre omenești.
2. Pentru momentele în care nu am trăit demni de chemarea pe care am primit-o și de poziția pe care o avem în Cristos.

Cerem:
1. Ajutoul Domnului în a ne păzi inimile și caracterele, pentru a fi o mărturie în fața lumii.
2. Ajutorul Domnului în a avea gândul lui Cristos pentru o viziune corectă cu privire la Dumnezeu, la împărăția Sa, la noi înșine, la omenire, și la misiunea noastră în lume.
3. Unitate și călăuzire pentru bisericile și lucrătorii din județul Vâlcea!