Rugaciune

Miercuri – UNITATE ÎN BOTEZ

Efeseni 4:1-6; Romani 6:1-5
În Noul Testament, cuvântul BOTEZ este scris de 60-70 de ori. Biblia vorbește despre: botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu foc (moartea a doua), și botezul în apă.
De-a lungul istoriei, botezul în apă a creat mai multe dispute legate de formă, dar și de persoanele care au parte de el.

1. Ca formă. Cuvântul BOTEZ („baptizo” în limba greacă), înseamnă scufundare, și nu stropire, sau turnare.
2. Cine are parte de botez? Botezul în apă este un simbol exterior a ceea ce a avut loc în interior. Prin scufundare, arătăm că păcatele noastre au fost iertate, iar prin ridicarea din apă, arătăm ca am fost înviați la o viață nouă cu Cristos. Botezul reprezintă identificarea personală cu Cristos. Pavel a declarat în Romani 6:3-4: „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.”
Biblia ne învață că pocăința trebuie să aibă loc înaintea botezului. De fapt, botezul este mărturia unei vieți supuse domniei lui Cristos.

Romani 6:3 ne vorbește despre un botez spiritual: „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?” Acest botez spiritual „în Isus Cristos” este făcut de Duhul Sfânt, în clipa în care păcătosul pocăit acceptă darul mântuirii și este născut din nou (Ioan 3:5; Efeseni 2:18; 1 Corinteni 12:13; Fapte 8:12). Noi răspundem chemării Duhului Sfânt și ne naștem în familia lui Dumnezeu (Ioan 6:44; 1 Corinteni 6:19). Prin acest „botez,” noi ne identificăm cu moartea și învierea lui Cristos; începând cu acel moment, noi ne considerăm „răstigniți împreună cu Cristos” (Galateni 2:20).

Mulțumim:
1. Domnului pentru lucrarea măreață pe care a înfăptuit-o în mântuire.
2. Că Duhul Său cel Sfânt ne-a pus în Trupul Său.
3. Pentru unitatea pe care o putem avea cu toți cei botezați – născuți din nou.

Ne pocăim:
1. Pentru situațiile în care botezul a fost tratat superficial, neacordându-i importanța care i se cuvine.
2. Pentru situațiile în care nu ne-am purtat ca niște oameni născuți din nou.

Cerem:
1. Ca Domnul să ne ajute să ne comportăm ca niște oameni născuți din nou, în toate împrejurările.
2. Ca Domnul să ne ajute să înțelegem importanța botezului și să-l practicăm corect.
3. Discernământ spiritual de a avea părtășie cu toți cei născuți din nou, care au înviat împreună cu Cristos.
4. Unitate și călăuzire pentru bisericile și lucrătorii din județul Gorj!