Rugaciune

Luni – UNITATE ÎN DUHUL

Efeseni 4: 1-6
1. Scopul primordial al pogorârii Duhului Sfânt pe pământ, în credincioși, este să-L proslăvească pe Domnul Isus (Ioan 16:14), și El face lucrul acesta descoperindu-L pe Cristos Bisericii Sale! Chemarea noastră ca mădulare ale Trupului Său este ca prin Duhul Sfânt, să-L arătăm lumii pe Cristos, Capul nostru!

2. În al doilea rând, Duhul Sfânt a venit ca să ne călăuzească în tot adevărul (Ioan 16:13; Romani 8:14). Atunci când umblăm în adevărul Cuvântului Său, umblăm în unitatea Duhului.

3. După cum, în trupul fizic, sângele menține viața trupului, hrănind fiecare mădular în parte, și luând toxinele din ele, pentru a fi eliminate, tot la fel este și în Trupul lui Cristos – Duhul Sfânt a fost Cel care i-a dat naștere la Cincizecime și menține viața Trupului, ținând unite toate mădularele.
a. Duhul Sfânt ne-a născut din nou (Ioan 3:5)
b. Duhul Sfânt ne-a pecetluit (Efeseni 1:13-14)
c. Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciune (Romani 8:26)
d. Duhul Sfânt vrea să ne umple din nou și din nou (Efeseni 5:18).

Numai în felul acesta vom putea „să fim în chip desăvârșit una”, după dorința Domnului și Mântuitorului nostru slăvit (Ioan 17:21)!

Mulțumim:
1. Pentru Duhul Sfânt, prin care am fost născuți din nou, și care locuiește în ființele noastre.
2. Pentru că ne-a făcut mădulare ale Trupului lui Cristos – Biserica, și tot El ne înzestrează să-L putem sluji pe Domnul Isus după voia Lui!

Ne pocăim:
1. Pentru toate momentele în care am umblat călăuziți de firea noastră și L-am întristat prin viața noastră!
2. Pentru că adesea nu ne lăsăm umpluți de Duhul Său!

Cerem:
1. Ca Domnul să ne umple zilnic cu Duhul Său și să trăim conduși de El.
2. Ajutorul de a fi una cu Domnul, cu frații și surorile, după dorința Domnului Isus, ca oamenii pierduți să fie atrași la El.
3. Unitate și călăuzire pentru bisericile și lucrătorii din județul Alba!