Rugaciune

Joi – UNITATE ÎN TRUP

1 Corinteni 12: 12-27
Efeseni 4: 1-6 – Îndemnul lui Pavel este: „căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii” (v:3). Reiese de aici că Duhul Sfânt este Marele Dătător de unitate. „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh” (1 Corinteni 12:13).
Să nu uităm că noi nu putem păstra unirea Duhului, dacă nu credem adevărul lui Dumnezeu. Haideți să cercetăm Biblia și să ne conformăm opiniile și sentimentele cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Unitatea în eroare și erezie, este o unitate greșită și ruinată. Noi dorim unitatea în adevărul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Trăirea aproape de Dumnezeu este cel mai bun mod de a promova unitatea. Dezbinările din biserici nu încep niciodată cu cei care sunt plini de dragoste pentru Dumnezeu. Înimile reci, viețile nesfinte, faptele nepotrivite, neglijarea părtășiei – acestea sunt semințe care produc fracturi în trup. Dar cel care trăiește aproape de Domnul, dorește să semene cu El și să îi urmeze exemplul, așa că este întotdeauna o verigă sfântă, o legătură care unește biserica tot mai strâns. Dumnezeu să ne ajute să ne dorim și să ne străduim să păstrăm unirea Duhului, prin legătura păcii.
Un exemplu grăitor este biserica din Corint, care asemenea multor biserici din zilele noastre, a fost dezbinată din două motive:
1. În loc să privească la Cristos, și să caute conducerea Lui perfectă, ei priveau la oameni, și căutau conducerea lor; unii îl urmau pe Pavel, alții pe Apolo, alții pe Petru (1 Corinteni 1:11-13).
2. În loc să accepte darurile diverse pe care Duhul Sfânt le-a dăruit pentru zidirea bisericii, ei căutau darurile vizibile și spectaculoase (vorbirea în limbi, proorocia, etc. – 1 Corinteni 12: 28-31).
Haideți să ne folosim fiecare darul primit de Cristos, ca întreg trupul să se bucure de unitate, să crească spiritual și să ajungă la statura plinătății în Cristos! În felul acesta, credincioșii vor semăna mai mult cu Cristos și vor fi o mărturie în lume. Aceasta este o ilustrație frumoasă a bisericii care funcționează ca trup al lui Cristos!

Mulțumim:
1. Domnului că facem parte din Trupul Său, care cuprinde credincioși de orice rasă, din orice națiune și de orice limbă.
2. Domnului pentru fiecare dar oferit Bisericii Sale, neavându-se în vedere fața omului.

Ne pocăim:
1. Că nu întotdeauna am lucrat la păstrarea unității în Trupul Său.
2. Pentru momentele în care am acceptat unitatea cu cei care nu sunt parte din Trupul Său.

Cerem:
1. Ca Domnul să ne dea putere să folosim darurile primate pentru folosul celorlalte mădulare, și spre slava Sa.
2. Ca Domnul să întărească unitatea Trupului Său, pentru a fi o pildă în lume.
3. Unitate și călăuzire pentru bisericile și lucrătorii din județul Hunedoara!