Rugaciune

Duminică – UNITATE ÎN CRISTOS

Efeseni 2:11-22
Unirea noastră cu Cristos, s-a realizat în sens unic la crucea de la Golgota, unde Isus Cristos a împăcat lumea cu Dumnezeu. Datorită jertfei Domnului Isus Cristos, s-a împlinit unirea și împăcarea; predându-ne viața Lui, se produce transformarea: „Dacă este cineva in Cristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus” (prin cele vechi, se înțelege viața noastră înainte de a fi predată Lui, când nu trăiam în unitate, ci „rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare iși vedea de drumul lui” – Isaia 53:6); acum „iată că toate lucrurile s-au făcut noi” 2 Corinteni 5:17.
Prin lucruri noi înțelegem și unirea realizată de Cristos, în primul rând între El și noi, cei care rătăceam pe drumurile noastre, apoi unii cu ceilalți, punându-ne în același trup, El fiind Capul nostru, care coordoneaza toate mădularele să lucreze spre slava Lui, într-o armonie și unitate perfecte.
Cum nu am văzut într-un trup pământesc ca fiecare mădular să facă ce vrea, nici în trupul lui Cristos nu se poate întâmpla așa ceva, ci toate mădularele sunt și rămân în unitatea creată de Cristos: „pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, și Eu să fiu în ei.” Ioan 17:26
Și cum să nu iți dorești să trăiești în unitate cu Cel care este:
– „Calea, adevărul și viața” Ioan 14:6
– „Pâinea vieții” Ioan 6:48
– „Ușa, dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit” Ioan 10:9
– Mijlocitorul: „stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi” Romani 8:34
– Împăratul nostru pentru veșnicie: „Maranata! Domnul nostru vine” 1 Corinteni 16:22

Mulțumim:
1. Pentru jertfa Domnului Isus care ne-a împăcat cu Dumnezeu.
2. Domnului pentru lucrarea Sa de mijlocire înaintea Tatălui!
3. Pentru nădejdea revenirii Sale ca să ne ducă Acasă.
Ne pocăim:
1. Că nu întotdeauna ne-am asemănat cu Domnul nostru în comportament.
2. Că nu întotdeauna așteptăm și grăbim venirea Domnului.
Cerem:
1. Puterea de a-L mărturisi pe El prin vorbe și trăire.
2. Ca noi, mădularele din trup, să ne lăsăm conduse de Cristos, Capul Trupului.
3. Unitate și călăuzire pentru bisericile și lucrătorii din întreaga țară!