Rugaciune

Cronologie Saptamana Patimilor

Săptămâna Patimilor – Cronologie

Duminică seara/Luni

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Isus bleastămă smochinul neroditor Mt.Măslinilor 21:18-19a 11:11-18 — —
Isus curăţă Templul Ierusalim 21:12-13 11:15-18 19:45-48 —
Nişte greci cer să-L vadă pe Isus Ierusalim — — — 12:20-36
Isus mustră necredinţa Ierusalim — — — 12:37-50
Isus se întoarce la Betania Betania — 11:19 — —

Luca dezvăluie programul Domnului în primele zile ale ultimei săptămâni. Luca 21:37-38 spune: “Ziua, Isus învăţa pe norod în Templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Şi tot norodul venea dis de dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.”

Luni seara/Marţi

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Ucenicii văd smochinul uscat Mt.Măslinilor 21:19b-22 11:20-26 21:37-38 —
Autoritatea lui Isus pusă la îndoială de lideri Ierusalim 21:23-27 11:27-33 20:1-8 —
Pilda celor doi fii Ierusalim 21:23-27 — — —
Pilda vierilor Ierusalim 21:33-46 12:1-12 20:9-19 —
Pilda nunţii fiului de împărat Ierusalim 22:1-14 — — —
Întrebarea fariseilor: plata birului Ierusalim 22:15-22 12:13-17 20:20-26 —
Întrebarea saducheilor: învierea Ierusalim 22:23-33 12:18-27 20:27-40 —
Întrebarea cărturarului: marea poruncă Ierusalim 22:35-40 12:28-34 — —
Întrebarea lui Isus: Domnul lui David Ierusalim 22:41-46 12:35-37 20:41-44 —
Vai de cărturari şi farisei Ierusalim 23:1-39 12:38-40 20:45-47 —
Dărnicia văduvei Ierusalim — 12:41-44 21:1-4 —
Profeţia de distrugere a Ierusalimului şi venirea Domnului Mt.Măslinilor 24:1-51 13:1-37 21:5-36 —
Pilda celor zece fecioare Mt.Măslinilor 25:1-13 — — —
Pilda talanţilor Mt.Măslinilor 25:14-30 — — —
Pilda oilor şi a caprelor Mt.Măslinilor 25:31-46 — — —

Se pare că Marţea a fost ultima zi în care Domnul Isus a intrat în Templu ca să dea învăţătură. Nu mai era necesar ca El să discute cu liderii Iudei. Scriptura nu ne menţionează ce a făcut Domnul în Miercurea din ultima Sa săptămână.

Marţi seara/Miercuri

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Sinediul hotăreşte moartea Domnului Isus Ierusalim 26:1-5 14:1-2 22:1-2 —
Iuda aceeptă să-L vândă pe Isus Ierusalim 26:14-16 14:10-11 22:3-6 —

Miercuri seara/Joi

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Pregătirea pentru Paşte Ierusalim 26:17-19 14:12-16 22:7-13 —

PAŞTELEJoi seara/Vineri

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Isus şi ucenicii se adună pentru sărbătoarea Paştelui Ierusalim 26:20 14:17 22:14-16 13:1
Ucenicii se ceartă pentru locurile dintâi Ierusalim — — 22:24-30 —
Isus spală picioarele ucenicilor Ierusalim — — — 13:2-17
Isus îl identifică pe vânzătorul Său Ierusalim 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:18-30
Isus instituie Cine Domnului Ierusalim 26:26-29 14:22-25 22:15-20 —
Porunca dragostei Ierusalim — — — 13:31-35
Isus prezice lepădarea lui Petru Ierusalim 26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:36-38
Discursul lui Isus din camera de sus Ierusalim — — — 14:1-30
Au cântat şi au plecat din camera de sus Ierusalim 26:30 14:26 — 14:31
Discursul lui Isus pe drum către Ghetsimani Valea Kedron — — — 15:1-16:33
Rugăciunea lui Isus pentru ucenicii Săi Valea Kedron — — — 17:1-26
Rugăciunea lui Isus în Ghetsimani Mt.Măslinilor 26:36-46 14:32-42 22:39-46 18:1
Isus este trădat şi arestat Mt.Măslinilor 26:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-12
Isus este adus înaintea lui Ana Ierusalim — — — 18:13-14
Isus este adus înainte lui Caiafa Ierusalim — — — 18:24
Isus este condamnat şi batjocorit de Sinedriu în acea noapte Ierusalim 26:57-68 14:53-65 22:54, 66-72 —
Petru se leapădă de Isus de trei ori Ierusalim 26:58, 69-75 14:54, 66-72 22:54-62 18:15-18, 25-27
Sinedriul Îl condamnă pe Isus Ierusalim 27:1 15:1 22:66-71 —
Iuda s-a dus şi s-a spânzurat Ogorul de sânge 27:3-10 — — —
Isus apare înaintea lui Pilat Ierusalim 27:2, 11-14 15:1-5 23:1-7 18:28-38
Isus apare înaintea lui Irod Ierusalim — — 23:6-12 —
Isus apare înaintea lui Pilat din nou Ierusalim 27:15-23 15:6-14 23:13-22 18:39-40
Isus biciuit şi batjocorit de romani Ierusalim 27:27-31 15:16-19 — 19:1-3
Pilat aprobă moartea lui Isus Ierusalim 27:22-26 15:12-15 23:20-25 19:4-16
Isus este dus şi răstignit Golgota 27:31-34 15:20-23 23:26-32 19:16-17
Isus pe cruce: primele trei ore Golgota 27:35-44 15:24-32 23:33-43 19:18-24
Isus pe cruce: ultimele trei ore Golgota 27:45-50 15:33-37 23:44, 46 19:25-30
Minuni care însoţesc răstignirea Sa Ierusalim 27:51-56 15:38-41 23:45, 47-49 —
Iosif îngroapă trupul lui Isus Ierusalim 27:57-61 15:42-47 23:50-55 19:31-42

SABATUL
Vineri seara/ Sâmbăta

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Liderii iudei cer gărzi la mormânt Ierusalem 27:62-66 — — —
Femeile ţin ziua de Sabat — — — 23:56 —

PRIMA ZI A SĂPTĂMÂNII
Sâmbătă seara/ Duminică

Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Femeile vin la mormânt;
Isus a înviat din morţi — 28:1-8 16:1-9 24:1-8 20:1